Vastenburg. Alles in één keer schoon.

Kwaliteitsbeleid

Hoge kwaliteitsnormen

Schoonmaakbedrijf Vastenburg hanteert de hoogste kwaliteitsnormen voor haar activiteiten en wil de geleverde kwaliteit steeds verbeteren. Samen met u of door  erkende bureaus voeren wij controles uit op vooraf vastgelegde criteria. Door samen met u controles uit te voeren en de resultaten te vergelijken, bereiken we een hogere eindkwaliteit in uw organisatie.

Innovatie

Schoonmaakbedrijf Vastenburg heeft innovatie hoog in het vaandel staan. Dankzij innovatie zijn wij in staat om nieuwe standaards neer te leggen op het gebied van hygiënevormen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Toegepaste nanotechnologie tbv vloer en tegelwanden onderhoud (urinoirs)
  • Modulair uitbreidbare service concepten
  • Steriele reiniging van schoonmaakmaterialen


Hierbij geldt dat wij ervan overtuigd zijn de plicht te hebben innovatief te zijn in de voedsel- en gezondheidssector.

MVO-beleid & Duurzaamheid

Schoonmaakbedrijf Vastenburg voelt zich maatschappelijk verplicht duurzaamheidsdoelstellingen te ontwikkelen. Daarom heeft Schoonmaakbedrijf Vastenburg, als regionaal opererend bedrijf, een intern MVO-beleid voor alle werkgebieden. Binnen Vastenburg zijn concrete afspraken gemaakt over training & ontwikkeling, re-integratie, discriminatie, kinderarbeid, minimumloon, werkuren, gezondheid, milieu en veiligheid.

'Duurzaamheid' is het centrale punt in het beleid van Vastenburg op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij vatten duurzaam werken op als een manier van opereren, waarbij we in onze behoeften willen voorzien zonder roofbouw te plegen op het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien. Dit heeft alles te maken met de steeds nijpender wordende gevolgen van de manier waarop wij onze planeet exploiteren. Een en ander heeft niet alleen gevolgen voor de bedrijfsvoering van Vastenburg, maar ook voor het dienstenpakket van het bedrijf.

Serviceteam
 

Schoonmaakbedrijf Vastenburg maakt een onderscheid tussen duurzame ontwikkeling in de eigen bedrijfsvoering en de bijdrage die Vastenburg kan leveren bij de ontwikkeling, het onderhoud en de facilitaire ondersteuning van duurzame gebouwen en haar klanten.

Met ons Serviceteam leveren wij facilitaire dienstverlening en dragen wij oplossingen aan op vragen zoals; wat betekent duurzaamheid bij het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van gebouwen en het faciliteren van hun gebruikers.

schoonmaken vloerreiniging glasbewassing reinigen zonnepanelen hogedrukreiniging

Neem contact op

Wenst u meer informatie over onze diensten of wilt u dat wij contact met u opnemen?